Begrijpelijke taal

B1, dat is de norm voor begrijpelijke taal. 95% van de mensen is dan in staat de boodschap te begrijpen.

Een makkelijk te begrijpen tekst voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • eenvoudige, eigentijdse woorden
 • geen jargon
 • korte zinnen
 • geen of weinig bijzinnen
 • goede interpunctie, dus een goed gebruik van leestekens
 • geen afkortingen
 • geen hulpwerkwoorden
 • goede, duidelijke structuur
 • tussenkopjes
 • actief taalgebruik
 • ondersteunende vormgeving
 • correct Nederlands

B1, dat snapt iedereen.

Meer informatie?