Hoe wij met u samenwerken

De briefing van de opdrachtgever is belangrijk voor een goed resultaat. Fidicom helpt opdrachtgevers hun wensen scherp te formuleren. Wij willen ons zoveel mogelijk inleven in uw situatie.

Geen verrassingen achteraf

Dan volgt de begroting met een beschrijving van de opdracht en het geschatte aantal uren en het tarief. In de begroting maken we ook een inschatting van de doorlooptijd van de werkzaamheden.

Uw feed back is belangrijk voor ons

Na een akkoord door de opdrachtgever gaan we aan de slag. Via een correctieronde kan de opdrachtgever gewenste veranderingen aangeven. Wij zijn pas tevreden als u dat bent.

Meer informatie?