Uw presentatie is onze zorg

De manier waarop wij overkomen op anderen is voor een groot deel afhankelijk van de taal die we gebruiken. Hoe presenteren we ons? De inhoud, ‘content’, is heel belangrijk. We spreken zelfs van ‘content marketing’.

Begrijpelijke teksten

Fidicom helpt financieel dienstverleners  met ‘content’, informatie dus. Met taal  die begrijpelijk, duidelijk en inhoudelijk correct is. Dat is onze passie, onze missie. Wij assisteren ondernemers om zich beter te presenteren, in het bijzonder met aansprekende, begrijpelijke teksten. Compacte teksten zonder overbodige woorden. Kort als het kan, lang als het moet.

Taal waarmee je verder komt

In de financiële dienstverlening zijn er specifieke eisen waaraan uitingen moeten voldoen. Die eisen staan in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarnaast is schrijven de kunst om te boeien, te verleiden. En ten slotte zet taal aan tot actie.

Meer informatie?